Registro completo
Títol:     Joan Mascaró i Fornés : els múltiples espais de la saviesa
Autor/es: Maimó i Vadell, Joan
Matèries en català: Mascaró i Fornés, Joan 1897-1987 ; Mascaró i Fornés, Joan 1897-1987 -- Biografia
Matèries en castellà: Mascaró i Fornés, Joan 1897-1987 ; Mascaró i Fornés, Joan 1897-1987 -- Biografía
Matèries en anglès: Mascaró i Fornés, Joan 1897-1987 ; Mascaró i Fornés, Joan 1897-1987 -- Biography
Abstract | Nota:  La digitalització d'aquest llibre i la seva posada a disposició del públic ha estat possible gràcies a la gentilesa dels fills de l'autor, Joan B. Maimó i Vadell, els quals varen autoritzar a la Universitat de les Illes Balears a incorporar aquesta obra a la "Biblioteca Digital d'Estudis Orientals Joan Mascaró i Fornés"
Identificador:  ISBN: 84-7632-087-6 ; DL: PM-542-1990
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/book ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess